Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας συνδράμει τους καταναλωτές που αντιμετωπίζουν δυσκολίες αποπληρωμής των συμφωνημένων δόσεων των τραπεζικών τους δανείων ώστε να προχωρήσουν σε οριστική ρύθμιση για την αποπληρωμή των οφειλών τους προς τις Τράπεζες. Πώς ρυθμίζονται οι οφειλές προς τις Τράπεζες; Οι καταναλωτές έχουν δύο δυνατότητες: 1) Υπαγωγή στις διατάξεις του Ν3869/10 σχετικά με τη […]

1. Η δικαστική ρύθμιση των χρεών οδηγεί στις περισσότερες περιπτώσεις σε σημαντικό περιορισμό των μηνιαίων καταβαλλόμενων δόσεων με συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα, με αποτέλεσμα την τελική διαγραφή των χρεών («κούρεμα δανείων»), πράγμα για το οποίο επίσης υφίσταται πλάνη στο καταναλωτικό κοινό 2. Ο κόσμος πρέπει να γνωρίζει ότι ρυθμιστέα με το Νόμο είναι μεταξύ άλλων και […]

1 2