ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Οι Ψηφιακές Κοινότητες Τρίτης Ηλικίας προάγουν την ένταξη των ηλικιωμένων σε ενεργητικές δραστηριότητες και αξιοποιούν τις γνώσεις τους και την εμπειρία που έχουν αποκομίσει.

Η Τρίτη Ηλικία συμμετέχει ενεργά στα κοινά!

Η ενδυνάμωση των ηλικιωμένων δεν προέρχεται μόνο από την εκπαίδευση και την εξοικείωση με το θεματικό αντικείμενο της εκπαίδευσης αλλά και με την ενεργοποίησή τους για συμμετοχή στην ψηφιακή κοινωνία και την άσκηση συνηγορίας για τις ανάγκες τους ή τις ανάγκες των κοινοτήτων τους.

Το αποτέλεσμα του έργου Ψηφιακές Κοινότητες Τρίτης Ηλικίας προβλέπει τη δημιουργία εθελοντικού δικτύου άσκησης συνηγορίας αποτελούμενο από 50 τακτικά μέλη, πλέον των αναπληρωματικών μελών, σε 10 πόλεις μέσα στις δομές των Κέντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ).

Η κοινωφελής αυτή δραστηριότητα που θα δημιουργηθεί από την Τρίτη ηλικία για την Τρίτη ηλικία, είναι ενδογενώς βιώσιμη και διαχρονικά αυτοδιατηρήσιμη.

Μελέτη Ε.Ε.Κ.Ε.: “Ηλεκτρονικές Συναλλαγές και Τρίτη Ηλικία – Τα Βασικά σημεία”

Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, για τις ανάγκες του έργου «Ψηφιακές Κοινότητες Τρίτης Ηλικίας» που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active Citizens Fund, πραγματοποίησε έρευνα, με τίτλο «Ηλεκτρονικές Συναλλαγές και Τρίτη Ηλικία».

 Μελέτη: “Ηλεκτρονικές Συναλλαγές και Τρίτη Ηλικία”