ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

           

                                                                        

Το E-geia

  • Ενημερώνει την τρίτη ηλικία για θέματα συναίνεσης και προσωπικών δεδομένων
  • Εκπαιδεύει την τρίτη ηλικία στον τομέα του ψηφιακού εγγραμματισμού γύρω από τη χρήση ηλεκτρονικών υπηρεσιών υγείας
  • Ενισχύει τη γνώση των νέων γενεών σχετικά με τη καθοδήγηση και υποστήριξη των πρεσβύτερων
  • Μειώνει τις αρνητικές συμπεριφορές και διακρίσεις των επαγγελματιών υγείας ως προς τη τρίτη ηλικία
  • Αντιμετωπίζει το φαινόμενο του “self-ageism”