Απόφαση – ανάσα για υπερχρεωμένη δανειολήπτρια στα Χανιά

Ανάσα αποτέλεσε η απόφαση του Ειρηνοδικείου Χανίων για οφειλέτρια, που χρωστάει πέντε δάνεια σε δύο τράπεζες και έναν ιδιώτη, με συνολική οφειλή που φτάνει τις 134.000 ευρώ.

Η οφειλέτρια, με τη συνδρομή των Νομικών Συμβούλων του Παραρτήματος Χανίων της Ένωσης Εργαζόμενων Καταναλωτών Ελλάδος πέτυχε την προσωρινή υπαγωγή της στις ευνοϊκές διατάξεις του νόμου 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, όπως αυτός τροποποιήθηκε, την αναστολή κάθε καταδιωκτικού μέτρου σε βάρος της και τη διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας της.

Έτσι κατάφερε να ρυθμίσει τις οφειλές της με μηνιαίες καταβολές της τάξης των 250 ευρώ για την πρώτη τριετία.