Αντιμετώπιση της διπλής ποιότητας τροφίμων

Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας υποστηρίζει το έργο «Ενίσχυση των οργανώσεων καταναλωτών: προς μια εναρμονισμένη προσέγγιση για την αντιμετώπιση της διπλής ποιότητας στα τρόφιμα» (ECO) που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Καταναλωτή της ΓΔ Δικαιοσύνης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Σκοπός του ECO είναι ο περιορισμός των πρακτικών διπλής ποιότητας στα τρόφιμα και η ενίσχυση των οργανώσεων καταναλωτών στην ΕΕ.

Στόχος του έργου είναι η δημιουργία μιας δομής/κοινής διαδικτυακής πλατφόρμας, βασισμένη σε οργανώσεις καταναλωτών ικανών να ειδοποιούν και να παρέχουν στις αρμόδιες αρχές (σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο) πλήρη και ακριβή αξιολόγηση σχετικά με το ζήτημα της διπλής ποιότητας τροφίμων στην ΕΕ. Με την ευαισθητοποίηση των αρμόδιων αρχών γι’ αυτό το ζήτημα και παρέχοντάς τους πλήρεις και ακριβείς πληροφορίες, το ECO θα βοηθήσει στην αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος.

Τι είναι η διπλή ποιότητα τροφίμων;

Η διπλή ποιότητα τροφίμων μπορεί να οριστεί ως η πρακτική πώλησης προϊόντων με ταυτόσημο σήμα με διαφορετική σύνθεση ή/και διατροφικές αξίες σε διαφορετικές χώρες.

Αυτό θα μπορούσε για παράδειγμα να είναι η πώληση αναψυκτικών με περισσότερη ζάχαρη σε μια χώρα από μια άλλη ή πώληση ποτών καφέ που περιέχουν λιγότερο καφέ σε ορισμένες χώρες.

Δείτε τα υλικά του έργου εδώ