Αναστολή πλειστηριασμών κύριας κατοικίας για τους ευάλωτους οφειλέτες

Μετά από παρέμβαση της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας και του σχετικού δελτίου τύπου ανακοινώθηκε η αναστολή των πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας για τους «ευάλωτους οφειλέτες» που υπάγονται στον νέο Πτωχευτικό Κώδικα, για χρονικό διάστημα έως 30-6-2021.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών υπάρχει σχεδιασμός μεταξύ του Υπουργείου, των Τραπεζών και των διαχειριστών δανείων για την εξεύρεση ενδιάμεσης λύσης, μέχρι να δημιουργηθεί ο «Φορέας Απόκτησης και Επαναμίσθωσης», ο οποίος θα μπορούσε να λειτουργήσει ως ελάχιστη διασφάλιση της πρώτης κατοικίας των ευάλωτων δανειοληπτών.

Πλην όμως αυτό δεν αρκεί. Όπως προκύπτει από Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που έχει δημοσιευθεί στον τύπο, ο Φορέας αυτός δεν πρόκειται να δημιουργηθεί πριν από το πρώτο τρίμηνο 2022. Στο μεταξύ οι πλειστηριασμοί πρώτης κατοικίας έχουν ήδη ξεκινήσει, οι δε ευάλωτοι οφειλέτες δεν έχουν καμία ελπίδα να προστατεύσουν την πρώτη κατοικία τους, ειδικά μάλιστα μετά από τις καταχρηστικές συμπεριφορές εταιρειών διαχείρισης δανείων, που είδαν πρόσφατα το φως της δημοσιότητας και οι οποίες δημιούργησαν έντονες αντιδράσεις από θεσμικούς φορείς.

Απαιτείται, μ’ άλλα λόγια, ξεκάθαρη θέση από την ΕΓΔΙΧ με την παράταση της αναστολής των πλειστηριασμών όχι μόνο για ένα μήνα αλλά για όσο διάστημα απαιτείται, μέχρι την πλήρη λειτουργία του Φορέα. Καμία επεξεργασία και καμία συνεννόηση και ειδικά με τις τράπεζες και τους διαχειριστές δανείων δεν μπορεί να υποκαταστήσει ένα όργανο, που προβλέπεται σε αυξημένης ισχύος νομοθέτημα, όπως τον Πτωχευτικό Κώδικα, σε αντίθετη περίπτωση θα υπάρξει ανασφάλεια δικαίου, κίνδυνος απώλειας περιουσίας και διαδικασίες που θα τεθούν εν αμφιβόλω, πάντοτε όμως σε βάρος των ευάλωτων δανειοληπτών.