Ανάπτυξη Βασικών Ικανοτήτων των Ανέργων Ενηλίκων – Δημοσίευση Μελέτης

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+, με τίτλο «Ανάπτυξη των Βασικών Ικανοτήτων των Ενηλίκων μέσω ενός Καινοτόμου Προγράμματος Εκπαίδευσης Καταναλωτών», η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας,  ολοκλήρωσε μελέτη που βασίστηκε σε focus group για τη συλλογή δεδομένων από την εμπειρία που διαθέτουν άνεργοι ενήλικες, έως 29 ετών, στην Εκπαίδευση των Καταναλωτών.

Τα δεδομένα που έχουν εξαχθεί και αναλυθεί στη μελέτη, θα αξιοποιηθούν για τον σχεδιασμό εκπαιδευτικού προγράμματος για άνεργους ενήλικες ηλικίας έως 29 ετών οι οποίοι αποτελούν ευάλωτη ομάδα, καθώς, δεν έχουν ολοκληρώσει τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και χαρακτηρίζονται από έλλειψη προσόντων και δεξιοτήτων.

Στη μελέτη αναλύθηκαν οι εμπειρίες των συμμετεχόντων, η προτίμησή τους στις  κατηγορίες της Εκπαίδευσης των Καταναλωτών και η αναγκαιότητα Κατάρτισης,  ενώ τέλος αξιοποιήθηκαν και οι απόψεις τους σχετικά με τις γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται για τον σχεδιασμό ενός Καινοτόμου Προγράμματος Εκπαίδευσης.

Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη τη μελέτη εδώ