ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συνήλθε σε συνεδρίαση το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, το οποίο εξελέγη μετά τις πρόσφατες εκλογικές διαδικασίες και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

 1. Απόστολος Ραυτόπουλος   Πρόεδρος
 2. Δημήτριος Οικονόμου   Αντιπρόεδρος
 3. Ιωάννης Βασιλόπουλος   Γενικός Γραμματέας
 4. Ιωάννα Καρανδινάκη    Αναπληρώτρια Γενική Γραμματέας
 5. Νεκτάριος Αλεξάκης   Ταμίας
 6. Βασιλική Φαρτσάλα    Αναπληρώτρια Ταμίας
 7. Γεώργιος Κουτρουφίνης   Μέλος
 8. Αργυρώ Ζέρβα   Μέλος
 9. Κωνσταντίνος Ζησάκης   Μέλος

Τα αναπληρωματικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τα ακόλουθα:

 1. Κολυβάς Χρήστος Αναπληρωματικό   Μέλος
 2. Βασίλειος Σταμέλος Αναπληρωματικό   Μέλος
 3. Γεώργιος Στάβαρης Αναπληρωματικό   Μέλος

 

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, μετά τις εκλογές ανάδειξής του, χαιρετίζει όλα τα μέλη και εν γένει το καταναλωτικό κοινό και ανανεώνει το διαχρονικό κάλεσμα της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας για τη συσπείρωση του καταναλωτικού κινήματος για την ατομική και συλλογική υπεράσπιση και διεκδίκηση των δικαιωμάτων του.

 

Ο Πρόεδρος

Ο  Γενικός Γραμματέας

Απόστολος Ραυτόπουλος

Ιωάννης Βασιλόπουλος