Ακύρωση 900 πτήσεων της Lufthansa: Ποια είναι τα δικαιώματα σας;

Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα και λόγω των «οικονομικών δυσκολιών και της έλλειψης προσωπικού» η αεροπορική εταιρεία Lufthansa αποφάσισε να ακυρώσει 900 πτήσεις προς γερμανικούς και ευρωπαϊκούς προορισμούς. Οι πτήσεις αυτές θα πραγματοποιούνταν τις Παρασκευές και τα Σαββατοκύριακα από και προς τα αεροδρόμια της Φρανκφούρτης και του Μονάχου. Επίσης και η θυγατρική χαμηλού κόστους της Lufthansa, η Eurowings, ανέφερε, στην ίδια ανακοίνωση, ότι υποχρεώνεται να ακυρώσει «πολλές εκατοντάδες πτήσεις» τον Ιούλιο.

Ποια είναι τα δικαιώματα των επιβατών, σε περίπτωση ακύρωσης της πτήσης:

Σύμφωνα με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και τον υπ΄ αριθμ. 261/2004 Κανονισμό (ΕΚ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ο αερομεταφορέας  οφείλει να σας παράσχει τις ακόλουθες επιλογές:

 α) της εναλλακτικής μεταφοράς  σας,  υπό συγκρίσιμες  συνθήκες, στον τελικό σας  προορισμό   ή 

β) της μεταφοράς  σας, υπό συγκρίσιμες συνθήκες μεταφοράς, στον τελικό σας προορισμό άλλη μέρα που σας εξυπηρετεί εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα θέσεων  ή

γ) της  επιστροφής του αντιτίμου του εισιτηρίου  σας   και,  εάν συντρέχει η περίπτωση,   πτήσης επιστροφής στο αρχικό σημείο αναχώρησης. 

Η επιστροφή του αντιτίμου γίνεται για το μέρος του ταξιδίου που δεν πραγματοποιήθηκε, καθώς και για τα μέρη του ταξιδίου που πραγματοποιήθηκαν, εφόσον η πτήση δεν εξυπηρετεί πλέον κανένα σκοπό σε σχέση με το αρχικό σας ταξιδιωτικό σχέδιο.

Επιπλέον, δικαιούστε δωρεάν γεύματα και αναψυκτικά ανάλογα του χρόνου αναμονής, διαμονή σε ξενοδοχείο (εφόσον η πτήση είναι τις επόμενες ημέρες), μεταφορά μεταξύ αερολιμένα και ξενοδοχείου, διευκολύνσεις επικοινωνίας.

Ανεξάρτητα από την αιτία της ακύρωσης δικαιούστε όλα τα παραπάνω.

Τέλος, δικαιούστε αποζημίωσης  ανάλογα με τη χιλιομετρική απόσταση ύψους:

  • 250 ευρώ για όλες τις πτήσεις έως και 1500 χιλιομέτρων
  • 400 ευρώ για όλες τις ενδοκοινοτικές πτήσεις άνω των 1500 χιλιομέτρων και όλες τις άλλες πτήσεις μεταξύ 1500 και 3500 χιλιομέτρων
  • 600 ευρώ για όλες τις άλλες πτήσεις.

Η παραπάνω αποζημίωση δεν καταβάλλεται όταν:

α) έχετε πληροφορηθεί τη ματαίωση δύο βδομάδες πριν την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης, ή

β) έχετε πληροφορηθεί τη ματαίωση μία έως δύο βδομάδες πριν την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης και σας προσφέρεται μεταφορά με εναλλακτική πτήση, που σας επιτρέπει να φύγετε όχι περισσότερο από δύο ώρες νωρίτερα από τη προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης και να φτάσετε στο τελικό σας προορισμό λιγότερο από τέσσερις ώρες μετά την προγραμματισμένη ώρα άφιξης ή

γ) έχετε πληροφορηθεί τη ματαίωση λιγότερο από επτά ημέρες πριν την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης και σας προσφέρεται μεταφορά με άλλη πτήση, που σας επιτρέπει να φύγετε όχι περισσότερο από μία ώρα νωρίτερα από τη προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης και να φτάσετε στο τελικό σας προορισμό λιγότερο από δύο ώρες μετά την προγραμματισμένη ώρα άφιξης και

δ) όταν η ματαίωση οφείλεται σε εξαιρετικές περιστάσεις, οι οποίες δεν θα μπορούσαν να αποφευχθούν ακόμη κι αν είχαν ληφθεί όλα τα εύλογα μέσα.

Όταν σας προσφέρεται µεταφορά στον τελικό σας προορισµό µε άλλη πτήση σύµφωνα µε το άρθρο 8, η ώρα άφιξης της οποίας δεν υπερβαίνει την προγραμματισμένη ώρα άφιξης της πτήσης για την οποία είχε αρχικά κρατηθεί η θέση κατά:

 α) δύο ώρες για όλες τις πτήσεις έως 1 500 χιλιομέτρων, ή

 β) τρεις ώρες προκειμένου για όλες τις ενδοκοινοτικές πτήσεις άνω των 1500 χιλιομέτρων και για όλες τις άλλες πτήσεις μεταξύ 1500 και 3500 χιλιομέτρων, ή

γ) τέσσερις ώρες προκειμένου για όλες τις πτήσεις που δεν εµπίπτουν στα στοιχεία

α) ή β), ο πραγματικός αερομεταφορέας µπορεί να μειώσει την αποζημίωση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 κατά 50%.

Ο αερομεταφορέας οφείλει να σας καταβάλλει την αποζημίωση σε ρευστό, µε ηλεκτρονικό τραπεζικό έµβασµα, µε τραπεζική εντολή ή επιταγή, ή, εφόσον συμφωνήσετε ενυπογράφως µε ταξιδιωτικά κουπόνια (voucher) ή/και άλλες υπηρεσίες.

Έκτακτες περιστάσεις, μεταξύ άλλων, θεωρούνται οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες, οι απεργίες του προσωπικού εναέριας κυκλοφορίας και άλλων ειδικοτήτων απαραίτητων για την πραγματοποίηση της πτήσης, οι αποφάσεις διαχείρισης εναέριας κυκλοφορίας, η πρόσκρουση πουλιών, η πολιτική αστάθεια.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας: