ΕΡΕΥΝΕΣ-ΜΕΛΕΤΕΣ

Διεξάγονται έρευνες για ποικίλα καταναλωτικά θέματα, όπως:

α) Οι καταναλωτικές συνήθειες των παιδιών σύμφωνα με τις απόψεις των γονέων, 2011

β) Η γνώση των παιδιών μας. Η δύναμη που μας ενώνει, 2011

γ) Τάσεις κατανάλωσης των μισθωτών στην Ελλάδα, 2015

δ) Η προστασία του καταναλωτή στο ηλεκτρονικό εμπόριο, 2017

ε) Η διαχείριση της Υπερχρέωσης- Μελέτη Στατιστικών Αποτελεσμάτων 2009-2019

στ) Ηλεκτρονικές Συναλλαγές και Τρίτη Ηλικία, 2020

ζ) Η προστασία της  κύριας Κατοικίας στην Ελλάδα 2010-2020. Η αρχή και το τέλος της

η) Οι επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 στις καταναλωτικές συναλλαγές

θ) Στατιστική Ανάλυση Καταναλωτικών Καταγγελιών 2022