ΕΡΕΥΝΕΣ-ΜΕΛΕΤΕΣ

Διεξάγονται έρευνες για ποικίλα καταναλωτικά θέματα, όπως:

α) Οι καταναλωτικές συνήθειες των παιδιών σύμφωνα με τις απόψεις των γονέων, 2011

β) Η γνώση των παιδιών μας. Η δύναμη που μας ενώνει, 2011

γ) Τάσεις κατανάλωσης των μισθωτών στην Ελλάδα, 2015

δ) Η προστασία του καταναλωτή στο ηλεκτρονικό εμπόριο, 2017

ε) Η διαχείριση της Υπερχρέωσης- Μελέτη Στατιστικών Αποτελεσμάτων 2009-2019

στ) Ηλεκτρονικές Συναλλαγές και Τρίτη Ηλικία, 2020

ζ) Η προστασία της  κύριας Κατοικίας στην Ελλάδα 2010-2020. Η αρχή και το τέλος της

η) Οι επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 στις καταναλωτικές συναλλαγές

θ) Στατιστική Ανάλυση Καταναλωτικών Καταγγελιών, 2022

ι) Έρευνα Αξιολόγησης Υπηρεσιών Ταχυμεταφορών ως προς τις Υποχρεώσεις τους προς τους Καταναλωτές, 2022

κ) Έρευνα για τη Νόμιμη και Εμπορική Εγγύηση αγαθών, 2022

λ) Οι επιπτώσεις της Υπερχρέωσης στους Καταναλωτές 2019-2022, 2023

μ) Η συμπεριφορά του Καταναλωτή την περίοδο της Ακρίβειας στην Ελλάδα 2021 – 2022, 2023

ν) Έρευνα: «Δικαιώματα Υγείας στην ΕΕ: Η Τρίτη Ηλικία στην Ελλάδα»,2024