ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑμεΑ

Για την επίτευξη της ισότητας στην πληροφόρηση, η ΕΕΚΕ προχώρησε σε προσθήκη λειτουργιών στην ιστοσελίδα της για την προσβασιμότητα των ΑμεΑ, με βάση το πρότυπο WCAG 2.0, σύμφωνα με το διεθνή φορέα W.A.I. για την προσθήκη της μπάρας «Ευκλείδης» καθώς επίσης και σε εγκατάσταση υπηρεσίας μετατροπής κειμένου σε ομιλία.

Ταυτόχρονα εκδόσεις, όπως, «Το Αλφαβητάρι του Καταναλωτή» και «Αλφαβητάρι του Ταξιδιώτη» μετετράπησαν σε μορφή Braille και διανεμήθηκαν δωρεάν σε βιβλιοθήκες τυφλών, ενώ μετετράπησαν και σε ηχογραφημένο βιβλίο ηλεκτρονικής μορφής (CD,DVD,USB) και αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της.

Τέλος, τοποθετήθηκε ειδική σήμανση (Κώδικας Braille) στις εισόδους των γραφείων της.