ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας σε συνεργασία με κοινωνικούς φορείς πραγματοποιεί δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης όπως, συγκέντρωση τροφίμων και φαρμάκων, κοινωνικά φροντιστήρια καθώς και δράσεις στήριξης των πληγέντων από σεισμούς και πλημμύρες, στηρίζοντας εμπράκτως ευάλωτους καταναλωτές.

  • Κοινωνικά Φροντιστήρια: Η δράση αυτή αφορά την εξεύρεση και τον συντονισμό δασκάλων και καθηγητών-Εθελοντών, συνταξιούχων, άνεργων και εργαζόμενων οι οποίοι προσφέρουν δωρεάν μαθήματα (Φιλολογικών, Φυσικής, Μαθηματικών, Αγγλικών, Διοίκησης Επιχειρήσεων κ.α.) σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου που το εισόδημα της οικογένειάς τους είναι χαμηλό και δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στα οικονομικά βάρη της ενισχυτικής διδασκαλίας (φροντιστήρια). Το Τοπικό Παράρτημα Ναυπακτίας & Δωρίδας ως πρωτοπόρο,  ξεκίνησε κατά το σχολικό έτος 2012-2013 και υλοποιεί κάθε σχολικό έτος Κοινωνικό Φροντιστήριο, σε συνεργασία με την Α΄ ΕΛΜΕ Αιτ/νίας. Η δράση αυτή στέφεται κάθε χρόνο με μεγάλη επιτυχία καθώς οι μαθητές προάγονται με επιτυχία στις επόμενες τάξεις ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό των μαθητών της Γ΄ Λυκείου, εισάγονται σε σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ και ΤΕΙ).
  • Συγκέντρωση τροφίμων: Πραγματοποιείται από το 2010 και εντεύθεν σε τακτά χρονικά διαστήματα συγκέντρωση τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης τα οποία διανέμονται στις οικονομικά ασθενείς ομάδες (άνεργους, χαμηλόμισθους, χαμηλοσυνταξιούχους, πολύτεκνες οικογένειες ανέργων, μετανάστες, πληγέντες από σεισμούς, πολέμους κ.α.) από τα Τοπικά Παραρτήματα της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας σε συνεργασία τόσο με τα κατά τόπους Εργατοϋπαλληλικά Κέντρα όσο και με τοπικούς φορείς και οργανώσεις.
  • Συγκέντρωση Φαρμάκων: Συνεργασία των Τοπικών Παραρτημάτων με Τοπικούς Φορείς για τη συγκέντρωση φαρμάκων και την παράδοσή τους στα κατά τόπους Κοινωνικά Ιατρεία.
  • Αντισταθμιστικό Όφελος & Περιβάλλον: Τα Τοπικά Παραρτήματα σε συνεργασία με Περιβαλλοντικές οργανώσεις και τους τοπικούς φορείς στην προσπάθεια να βοηθήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στην προστασία του περιβάλλοντος και παράλληλα να συνεισφέρουν σε ένα ευαίσθητο κοινωνικό πρόβλημα των ημερών μας, αυτό της θέρμανσης των Σχολείων και της έλλειψης γραφικής ύλης (χαρτιά Α4), υλοποιούν σε τακτά χρονικά διαστήματα δράσεις συλλογής και ανακύκλωσης των χρησιμοποιημένων τηγανέλαιων από τα νοικοκυριά, με αντισταθμιστικό όφελος για το σχολείο.