Συνεργασία για την Εδραίωση Ψηφιακών Δεξιοτήτων Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Στο πλαίσιο του προγράμματος Διμερούς Πρωτοβουλίας –  Active Citizens Fund, με διαχειριστή επιχορήγησης το ίδρυμα Μποδοσάκη σε συνεργασία με το SolidarityNow, η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας συμμετείχε σε διήμερο workshop  του οργανισμού Terram Pacis στο Όσλο.

Σκοπός της διμερούς αυτής πρωτοβουλίας ήταν εκπαίδευση εκπαιδευτών ενηλίκων στη χρήση νέων ψηφιακών μέσων διδασκαλίας και στις μεθόδους ανάπτυξης ψηφιακών εκπαιδευτικών υλικών, εστιασμένων σε συγκεκριμένες ομάδες-στόχους.

Κατά τη διάρκεια του διήμερου workshop, εκτός από την ανταλλαγή τεχνογνωσίας στη χρήση ψηφιακών εκπαιδευτικών εργαλείων, στη δημιουργία ενός αποτελεσματικού μοντέλου διδασκαλίας για ενήλικες με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και στις διδακτικές τεχνικές των εκπαιδευτών ενηλίκων, τέθηκαν οι βάσεις για περαιτέρω συνεργασία μεταξύ της Ε.Ε.Κ.Ε. και του TERRAM PACIS σε αντικείμενα και πεδία κοινού ενδιαφέροντος.