Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας εκπαιδεύεται στο Όσλο

Στο πλαίσιο του προγράμματος Διμερούς Πρωτοβουλίας- Active Citizens Fund, με διαχειριστή επιχορήγησης το ίδρυμα Μποδοσάκη σε συνεργασία με το SolidarityNow, η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, τις επόμενες μέρες ταξιδεύει στο Όσλο για να λάβει μέρος σε workshop, με στόχο να αναπτύξει δράσεις που αποσκοπούν στην ενίσχυση των σχέσεων με φορέα από τη Νορβηγία.

Βασικός σκοπός του Προγράμματος είναι η ενδυνάμωση της Κοινωνίας των Πολιτών, η ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και η ενδυνάμωση των ευπαθών ομάδων. Το Πρόγραμμα βασίζεται στις κοινές αξίες του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των μειονοτήτων.

Σκοπός της επίσκεψης είναι η ανταλλαγή τεχνογνωσίας στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων, καθώς και οι δύο φορείς έχουν εστιάσει τις δράσεις τους και διαθέτουν δεκαετή εμπειρία στον τομέα αυτό.