ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ

Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας καλεί όσους καταναλωτές αντιμετωπίζουν αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων και μη οφειλών τους τόσο προς Τράπεζες όσο και προς Ασφαλιστικά Ταμεία και το Ελληνικό Δημόσιο, αλλά και προς ιδιώτες να απευθυνθούν στα γραφεία της Ε.Ε.Κ.Ε. (Ιουλιανού 28, Αθήνα, τηλ. 210-8817730) ώστε να λάβουν πλήρη ενημέρωση σχετικά με τα δικαιώματα και τις δυνατότητες ρύθμισης των οφειλών τους, διαγραφής του χρέους τους και προστασίας της κινητής και ακίνητης περιουσίας.

Περιληπτικά αναφέρεται ότι:

  • για μικρό χρονικό διάστημα οι πολίτες έχουν το δικαίωμα να ρυθμίσουν τις οφειλές τους προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία και το Ελληνικό Δημόσιο σε έως 120 μηνιαίες δόσεις
  • εξακολουθεί να ισχύει χωρίς χρονικό περιορισμό η δικαστική ρύθμιση των χρεών μέσω του Νόμου 3869/2010 (Νόμος «Κατσέλη»), καθώς έχει καταργηθεί μόνον η διάταξη για την διάσωση της κύριας κατοικίας και όχι οι διατάξεις για τις ρυθμίσεις των οφειλών
  • για την διάσωση της κύριας κατοικίας σε συνδυασμό με την ρύθμιση των μηνιαίων δόσεων τέθηκε σε ισχύ ο Νόμος 4605/2019, για την ένταξη στις διατάξεις του οποίου απαιτείται σειρά σωρευτικών προϋποθέσεων.

Επειδή έως και σήμερα, δεν υπάρχει καμία ένδειξη για παράταση προθεσμιών, η έγκαιρη επικοινωνία των οφειλετών με την Ε.Ε.Κ.Ε. για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, είναι κρίσιμη για την έκβαση των υποθέσεων τους.