Να που γίνονται και θαύματα…!

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού, μετά από μια μακρά περίοδο απραξίας (αν δεν κάνουμε λάθος) και ενώ οι αθέμιτες συμπράξεις που πλήττουν τον ανταγωνισμό, οργιάζουν στην Ελλάδα της κρίσης και της ακρίβειας, επέβαλε πρόστιμα ύψους 40 εκατ. ευρώ σε πτηνοτροφικές επιχειρήσεις.

Συγκεκριμένα η Ε.Α. προσάπτει στις επιχειρήσεις ότι συντόνιζαν συστηματικά την επιχειρηματική τους δράση σε όλο το φάσμα νωπού και κατεψυγμένου κοτόπουλου καθώς και στην αλυσίδα εφοδιασμού, παραβιάζοντας το άρθρο 1 του ν. 703/1977 περί απαγορευμένων συμπράξεων και το άρθρο 101 της συνθήκης λειτουργίας της Ε.Ε. με την υιοθέτηση παράνομων πρακτικών καθορισμού τιμών και κατανομής πελατείας.

Οι πτηνοτροφικές επιχειρήσεις που τους επιβλήθηκαν πρόστιμα, είναι:

– Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε.): πρόστιμο 8.562.021 ευρώ,

-ΠΙΝΔΟΣ-ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΑΠΣΙ ΠΙΝΔΟΣ): πρόστιμο 12.409.620 ευρώ,

-ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΡΤΑΣ (ΑΠΣ ΑΡΤΑΣ): πρόστιμο 5.222.863 ευρώ,

-ΑΦΟΙ ΛΕΙΒΑΔΙΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ Α.Β.Ε.Ε (ΑΦΟΙ ΛΕΙΒΑΔΙΤΗ Α.Β.Ε.Ε.): πρόστιμο 1.256.313 ευρώ,

– ΔΗΜ. ΚΕΛΑΪΔΙΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε (ΔΗΜ. ΚΕΛΑΪΔΙΤΗΣ Ε.Π.Ε.): 1.473.619 ευρώ,

-ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΖΩΪΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α.Β.Ε.Ε (ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΕΞΟΧΗΣ Α.Β.Ε.Ε.): πρόστιμο 1.725.470 ευρώ,

-ΜΑΖΑΡΑΚΙ Α.Β.Ε.Ε. ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΜΑΖΑΡΑΚΙ Α.Β.Ε.Ε.): πρόστιμο 2.237.235 ευρώ,

-ΚΟΤΙΝΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (ΚΟΤΙΝΟ Α.Ε.Β.Ε.): πρόστιμο 565.464 ευρώ,

– ΒΙΟΚΟΤ – ΠΤΗΝΟΣΦΑΓΕΙΑ ΑΤΤΙΚΟΒΟΙΩΤΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε (ΒΙΟΚΟΤ Α.Ε.): πρόστιμο 2.094.148 ευρώ,

-ΥΙΟΙ Π. ΣΑΡΑΜΟΥΡΤΣΗ Α.Β.Ε.Ε. – ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ (ΧΑΡΜΑ): πρόστιμο 664.450 ευρώ,

-ΦΡΕΣΚΟΤ-ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. (ΦΡΕΣΚΟΤ Α.Ε.): πρόστιμο 1.167.920 ευρώ,

-ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ Α.Ε. (ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ Α.Ε.): πρόστιμο 1.246.700 ευρώ,

-ΑΓΡΟΖΩΗ Α.Β.Ε.Ε. – ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΑΓΡΟΖΩΗ Α.Β.Ε.Ε.): πρόστιμο 1.368.536 ευρώ και

-ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΣΠΕΕ): πρόστιμο 3.987 ευρώ.

Πηγή: Επιτροπή Ανταγωνισμού:

http://www.epant.gr/img/x2/news/news650_1_1403857171.pdf