Λαϊκισμός!

Μόνο έτσι μπορούμε να χαρακτηρίσουμε τη δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας από το Υπουργείο Ανάπτυξης, στην οποία οι καταναλωτές θα μπορούμε να καταγράφουμε σε ποιες συναλλαγές μας πληρώνουμε φόρους υπέρ τρίτων.

Ας είναι σοβαροί! Το κράτος επί χρόνια έχει θεσμοθετήσει όλους αυτούς του φόρους, σήμερα τους αγνοεί και μας ζητά να τους πούμε ποιοι είναι;

Άσε, που κάποιο «λάκκο έχει η φάβα». Θα δείτε ότι θα περικόψουν όλους αυτούς τους φόρους που αναδιανέμονται στο κοινωνικό κράτος και τις κοινωνικές παροχές και θα αφήσουν όλους τους υπόλοιπους.