Όχι στην εξάρτηση των Ανεξάρτητων Αρχών!

Με την πρόταση, εκ μέρους του Υπουργείου Ανάπτυξης, για τοποθέτηση διακεκριμένου κομματικού στελέχους (πρώην Γραμματέας κόμματος και βουλευτής) για τη θέση του Συνηγόρου του Καταναλωτή, τίθεται σε κίνδυνο η επί της ουσίας ανεξαρτησία του θεσμού των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών.

Καλούμε την Κυβέρνηση και τον αρμόδιο Υπουργό να αποσύρουν την συγκεκριμένη πρόταση και με νέα επιλογή να ισχυροποιήσουν την ανεξαρτησία του Συνηγόρου του Καταναλωτή, σε μια εποχή μάλιστα όπου σύμφωνα με τους νόμους η προστασία των καταναλωτών είναι αναγκαία όσο ποτέ.