15 Μάρτη, Παγκόσμια Ημέρα Καταναλωτή

Η κοινωνική ευθύνη των Διοικήσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων έναντι των υπερχρεωμένων δανειοληπτών συνεπάγεται την ορθή χρηματο-οικονομική διαχείριση του προβλήματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων 

Καλούμε τις Διοικήσεις των Τραπεζών να αναλάβουν επιτέλους τις ευθύνες τους!

Η χώρα μας, η οικονομία μας και όλοι εμείς πολίτες, εργαζόμενοι και καταναλωτές, διανύουμε περίοδο βαθειάς δομικής κρίσης από το 2008 και μετά. Η ανατροπή των οικονομικών δεδομένων των εργαζομένων μισθωτών, των συνταξιούχων και γενικότερα των καταναλωτών, προκάλεσε διαδοχικά κύματα υπερχρεωμένων νοικοκυριών και καταναλωτών.

Ο κεντρικός στόχος της ΕΕΚΕ

Η τεχνικά ορθή διαχειριστική αντιμετώπιση του προβλήματος υπερχρέωσης και η κοινωνικά ευαίσθητη αντιμετώπιση ορισμένων δομικά ευπαθών ομάδων δανειοληπτών (άνεργοι, μονογονεϊκές οικογένειες, ΑμεΑ, κ.ο.κ.) αποτελούν συνιστώσες της ίδιας της διαχρονικής βιωσιμότητας των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων της χώρας μας.

Καλούμε τις διοικήσεις των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων να συγκροτήσουν Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού για τους υπερχρεωμένους δανειολήπτες και να εντάξουν αυτές τις επιτροπές δομικά στην οργανωτική ιεραρχία των ιδρυμάτων τους προκειμένου να συμβάλλουν άμεσα και εποικοδομητικά στη διαχείριση του προβλήματος που αφορά τόσο τους δανειολήπτες – καταναλωτές όσο και τους ίδιους τους πιστωτές.

Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας έθεσε ήδη το ζήτημα στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου στις 5 Ιουνίου 2013 , το οποίο και έγινε κατ’ αρχάς αποδεκτό από τους συμμετέχοντες βουλευτές. Ωστόσο, το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας δεν ανέλαβε καμία σχετική πρωτοβουλία, διοικητική ή νομοθετική προς την κατεύθυνση αυτή.

Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας επιμένει στη θέση της, ότι, χωρίς τη συγκρότηση Επιτροπών Φιλικού Διακανονισμού στη δομή των πιστωτικών ιδρυμάτων, το πρόβλημα της υπερχρέωσης ουδέποτε θα βρίσκει μία ικανοποιητική διαχρονική λύση αλλά μόνο μεταθέσεις της επίλυσής του, οι οποίες καθιστούν τους δανειολήπτες όμηρους τόσο των πιστωτών -εγχώριων και διεθνών- όσο και των κατά περίπτωση αρμόδιων κυβερνητικών αρχών.

Καλούμε λοιπόν, τις διοικήσεις των τραπεζών και τους αρμόδιους υπουργούς να αναλάβουν τις ευθύνες τους έναντι των συμπολιτών μας, οι οποίοι σε τελευταία ανάλυση είναι εκείνοι που τους μισθοδοτούν είτε ως φορολογούμενοι είτε ως δανειολήπτες. 

Τα δεδομένα

Συνοπτικά παραθέτουμε δεδομένα που προέκυψαν από τα στοιχεία της βάσης των μελών της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας και ισχυροποιούν την επιχειρηματολογία της περί διαχείρισης του προβλήματος των δανειοληπτών:

-Στο «κόκκινο» δύο στα τρία νοικοκυριά με στεγαστικά δάνεια

-Οι ιδιοκτήτες μόνο πρώτης κατοικίας, με πιστωτικές κάρτες αγγίζουν το 15% και με καταναλωτικά δάνεια το 10%

-Το 61,68% των δανείων είναι στεγαστικά, το 31,25% καταναλωτικά και μόλις το 4,98% πιστωτικές κάρτες

-Η μέση οφειλή ανά δανειολήπτη ξεπερνά τις 90.000 ευρώ, ενώ κατά μέσο όρο κάθε ένας βαρύνεται με 4,43 διαφορετικά δάνεια