Επιστολή της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας στον Υπουργό Οικονομικών: Η φορολόγηση των παροχών σε είδος επιφέρει μείωση του καταναλωτικού εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες

Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας απέστειλε σήμερα επιστολή στον Υπουργό Οικονομικών με την οποία αιτείται την κατάργηση των διατάξεων για τη φορολόγηση των παροχών σε είδος προς το έμμισθο προσωπικό, καθώς και εκείνων που ορίζουν χρονικά την έναρξη εφαρμογής τους από 1.1.2015 (άρθ.60, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει).

Ακολουθεί η επιστολή 

Προς

τον Υπουργό Οικονομικών

κ. Γ. Στουρνάρα 

Κοινοποίηση:

Γενικό Γραμματέα Καταναλωτή

κ. Γ. Στεργίου

Αθήνα, 10/03/2014

Θέμα: Η φορολόγηση των παροχών σε είδος επιφέρει μείωση του καταναλωτικού εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες

Κύριε Υπουργέ,

Διαμαρτυρόμαστε για τη βάναυση μείωση του καταναλωτικού εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες που επιφέρει η θεσπισθείσα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν.4172/2013) φορολόγηση των παροχών σε είδος που τυχόν καταβάλλουν  οι εργοδότες στους μισθωτούς στο πλαίσιο της άσκησης των εργασιακών καθηκόντων τους εντός και εκτός των φορέων απασχόλησής τους.

Η διάταξη αυτή προκαλεί καθαρή βλάβη στο διαθέσιμο εισόδημα των μισθωτών, καθότι η όποια πρόσθετη φορολογική επιβάρυνση προκύπτει, δεν καλύπτεται από το εισόδημα που αποτελεί και τη φορολογούμενη ύλη (αφού πρόκειται περί παροχών σε είδος) αλλά από τα λοιπά και εν προκειμένων μη τεκμαρτά εισοδήματα των μισθωτών.

Επισημαίνουμε, επίσης, ότι με την απόφαση 29/2014 του Συμβουλίου της Επικρατείας, η εν λόγω διάταξη του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος κρίθηκε αντισυνταγματική.

Κατόπιν των ανωτέρω, σας καλούμε να προβείτε αμέσως στην νομοθετική διευθέτηση του όλου ζητήματος, με την κατάργηση των διατάξεων για τη φορολόγηση των παροχών σε είδος προς το έμμισθο προσωπικό, καθώς και εκείνων που ορίζουν χρονικά την έναρξη εφαρμογής τους από 1.1.2015 (άρθ.60, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει).

Με τιμή, 

Η Πρόεδρος

Η Γενική Γραμματέας

Ιωάννα Καρανδινάκη

Λεμονιά Σταματοπούλου