Επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής των στεγαστικών δανείων με επιδότηση επιτοκίου από τον πρώην ΟΕΚ

Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, ως έκφραση του καταναλωτικού κινήματος της ΓΣΕΕ, εκφράζει με τη σειρά της την απογοήτευσή της και την ανησυχία της για τη μη εφαρμογή στην πράξη της ΥΑ 2575/84/2012 που δίδει τη δυνατότητα στους δανειολήπτες στεγαστικών δανείων με επιδότηση επιτοκίου από τον πρώην ΟΕΚ, να προβούν με τις εμπλεκόμενες τράπεζες στην επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής των δανείων αυτών. Η δυνατότητα αυτή προβλέπεται με την παραπάνω απόφαση, πλην όμως ουδεμία εφαρμογή έχει βρει από τα πιστωτικά ιδρύματα που είναι υποχρεωμένα από το νόμο προς τούτο, έχοντας περιαγάγει τους ενδιαφερόμενους αδύναμους δανειολήπτες σε απελπισία, αβεβαιότητα και τρόμο για τα μελλούμενα.

Ήδη, η ΓΣΕΕ, με επιστολή της προς την Ελληνική Ένωση Τραπεζών που απέστειλε την 24η Φεβρουαρίου 2014, αιτείται την παρέμβασή της ώστε να προχωρήσουν επιτέλους οι εμπλεκόμενες τράπεζες στην ως άνω προβλεπόμενη ρύθμιση των εν θέματι στεγαστικών δανείων.

Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, ως έκφραση του καταναλωτικού κινήματος της ΓΣΕΕ, προσδοκά βάσιμα τη διευθέτηση του ζητήματος με παρέμβαση τόσο της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών όσο και του αρμόδιου Υπουργείου αλλά και κάθε αρμόδιου οργάνου , ώστε να προστατευθεί κατά το νόμο η κύρια κατοικία όσων έχουν απολέσει αιφνίδια, ανυπαίτια και δραματικά τα εισοδήματα που τους επέτρεπαν να ανταπεξέρχονται στις δανειακές τους υποχρεώσεις.