Για τον Άρτο και το Γάλα του κάθε Νοικοκυριού!

Οι προτάσεις του ΟΟΣΑ το μόνο που κάνουν είναι στο όνομα του δήθεν ανταγωνισμού και της μείωσης των τιμών, να εξυπηρετούν τα μεγάλα εισαγόμενα (κυρίως) συμφέροντα τροφίμων στους τομείς του γάλακτος και του άρτου, με ότι αυτό συνεπάγεται για την εγχώρια παραγωγή και οικονομία.

Με τις προτάσεις του ΟΟΣΑ, τις οποίες δυστυχώς υιοθετεί το ΥΠ.ΑΝ., προωθούνται στην αγορά η κατεψυγμένη και βιομηχανοποιημένη ζύμη άρτου καθώς και η εισαγωγή γάλακτος από το εξωτερικό, σε βάρος των αρτοποιών και των παραγωγών ή των συνεταιρισμών γάλακτος.

Κανείς καταναλωτής δεν λέει όχι στο να πωλείται ο άρτος με το ζύγι.

Όλοι όμως οι καταναλωτές απαιτούμε ποιότητα στο γάλα και τον άρτο, σε συνδυασμό με τον έλεγχο των τιμών και το πώς αυτές διαμορφώνονται.

Απαίτηση είναι το κτύπημα των καρτέλ και όχι η υποβάθμιση της ποιότητας στα τρόφιμα.

Η αγορά είναι ελεύθερη, όχι όμως ασύδοτη!