Ακριβά μου Διόδια…

Οι αυξήσεις φωτιά στα διόδια υπέρ των «εθνικών» εργολάβων, έχουν δικαιολογημένα εξοργίσει όχι μόνο κατοίκους μικρών κοινωνιών, όπως του Ωρωπού και των Μεγάρων, αλλά εξοργίζουν και αγανακτούν το σύνολο των καταναλωτών, οι οποίοι τολμούν να ταξιδέψουν οδικώς στις εθνικές οδούς.

Οι αυξήσεις είναι ληστρικές και σε πολλές περιπτώσεις μη ανταποδοτικές, όπως στην περίπτωση των Τεμπών ή της Κορίνθου – Πατρών. Οι οδηγοί καλούμαστε να χρυσοπληρώνουμε διελεύσεις στα διόδια, για δρόμους – καρμανιόλα!

Το κράτος αφού επωμίστηκε και δαπάνησε δισεκατομμύρια που προέρχονταν από τους φόρους των πολιτών, κατασκεύασε τις προηγούμενες δεκαετίες τα μεγαλύτερα κομμάτια των δυο οδικών εθνικών αξόνων.

Στη συνέχεια παραχώρησε τους έτοιμους σε σημαντικό ποσοστό δρόμους στους μεγαλοεργαλάβους για να εισπράττουν χαράτσια στα διόδια για συντήρηση και ολοκλήρωση των οδών που ΘΑ φτιάξουν!

Οι αυξήσεις στα διόδια είναι επίσης ένα ζωντανό παράδειγμα για τις αυξήσεις που θα υπάρξουν σε βάρος των καταναλωτών, στα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος, νερού κλπ, όταν ιδιωτικοποιηθούν.

Τέλος, ας μη «σπάνε τα κεφάλια τους» οι τεχνοκράτες του ΟΟΣΑ και του Υπουργείου Ανάπτυξης για την ακρίβεια. Το κόστος μεταφοράς προϊόντων είναι ένας από τους παράγοντες έντασης της ακρίβειας και οι αυξήσεις στα διόδια θα μετακυληστούν για μια ακόμα φορά στις τσέπες των καταναλωτών.

Με άμεσο (διέλευση διοδίων) αλλά και με έμμεσο τρόπο (τιμές προϊόντων) οι καταναλωτές θα διπλοπληρώσουμε τις απαιτήσεις των «εθνικών» μας εργολάβων.