Επ’ αόριστον αναστολή πλειστηριασμού της πρώτης κατοικίας

Η απαγόρευση των πλειστηριασμών της πρώτης κατοικίας σε περιόδους οικονομικής κρίσης και γενικευμένης οικονομικής ύφεσης συνιστά μέτρο ελάχιστης κοινωνικής πρόνοιας στο πλαίσιο κράτους δικαίου.

Οι δανειολήπτες και γενικά οι οφειλέτες στην πλειονότητα των περιπτώσεων έχουν οδηγηθεί σε οικονομικό αδιέξοδο χωρίς δική τους υπαιτιότητα.

Οι σφοδρές μειώσεις των εισοδημάτων τους, η αλόγιστη επιβολή φόρων οι οποίοι επιβάλλονται για έκτακτους δημοσιονομικούς σκοπούς, καθώς και η δραματική και ανέλεγκτη αύξηση βασικών και άλλων ειδών διαβίωσης έχουν οδηγήσει τους πολίτες σε ανυπέρβλητη αδυναμία ανταπόκρισης στις συμβατικές και φορολογικού χαρακτήρα υποχρεώσεις τους.

Η δυνατότητα αναγκαστικής εκτέλεσης της πρώτης κατοικίας τους με τις ευλογίες του κράτους, τους στερεί τη στέγη τους, αγαθό συνταγματικά προστατευόμενο, την αξιοπρέπεια τους, και εμμέσως πλην σαφώς, τους υποχρεώνει εις τα αδύνατα.

Για τους λόγους αυτούς, το καταναλωτικό κίνημα της ΓΣΕΕ που εκφράζεται μέσα από τις δράσεις της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας αντιτίθεται σε κάθε προσπάθεια της Κυβέρνησης να στηρίξει μονομερώς τα πιστωτικά ιδρύματα σε βάρος των ανυπεράσπιστων πολιτών, τα ατομικά, κοινωνικά και πολιτικά δικαιώματα των οποίων πλήττονται μαζικά από κυβερνητικά μέτρα προς ικανοποίηση των ξένων δανειστών της χώρας.

Σε αντίθεση με τα πιστωτικά ιδρύματα τα οποία έχουν ωφεληθεί πολλαπλώς από τις άνευ ανταλλάγματος επιχορηγήσεις σε δις ευρώ από το ελληνικό δημόσιο, χρήματα τα οποία ούτως ή άλλως ο Έλληνας πολίτης πληρώνει με τη λήψη δυσβάσταχτων μέτρων σε βάρος της περιουσίας του.

Προτείνουμε την επ’ αόριστον αναστολή πλειστηριασμού της πρώτης κατοικίας, μέχρις εξόδου της χώρας από την οικονομική κρίση και την οριστική λήξη της δημόσιας συζήτησης περί κάθε πιθανότητας απελευθέρωσης των πλειστηριασμών αυτών.