Διαγραφή Χρέους με απόφαση του Ειρηνοδικείου Χανίων και με τη συμβολή της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας

Στο Παράρτημα Χανίων της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας απευθύνθηκε καταναλωτής με τρίτεκνη οικογένεια, όπου ο σύζυγος και η σύζυγος είναι άνεργοι και έχουν έκαστος οφειλές σε τράπεζες 156.696 ευρώ και 140.189 ευρώ αντίστοιχα, δηλαδή σύνολο οφειλών 296.885 ευρώ.

Με προσωρινή διαταγή του Ειρηνοδικείου Χανίων (αρ. απ. 277/ΔΔ2013), το Δικαστήριο όρισε στον ένα σύζυγο μηδενικές καταβολές και στον άλλον την καταβολή του ελάχιστου ποσού των 40 ευρώ, μέχρι την οριστική εκδίκαση της απόφασης.