Δικαίωση δανειολήπτη από το Ειρηνοδικείο Χανίων

Ακόμη μία απόφαση που δικαιώνει δανειολήπτη εξέδωσε το Ειρηνοδικείο Χανίων μετά από προσφυγή καταναλωτή μας και διαδικασία που ακολουθήθηκε από το Τοπικό Παράρτημα της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας στα Χανιά, με τη συμβολή της  συνεργαζόμενης με το Παράρτημα δικηγόρου.

Πρόκειται για Δημόσιο Υπάλληλο, με συνολικές οφειλές  165.380 ευρώ, σε στεγαστικό δάνειο του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας και με οφειλές σε ακόμη δύο τράπεζες, πατέρας  τριών τέκνων με εισόδημα 1.030 ευρώ.

Ο εν λόγω δανειολήπτης, πέτυχε με την έκδοση προσωρινής διαταγής από το Ειρηνοδικείο Χανίων, να καταβάλλει το ποσό των 40 ευρώ, δηλαδή το 3%, αντί του 10% της τελευταίας ενήμερης οφειλής καθώς και να ανασταλούν τα καταδιωκτικά μέτρα εναντίον του και να προστατευθεί η κινητή και ακίνητη περιουσία του μέχρι την συζήτηση της υποθέσεώς του.