Ακόμη μία απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χανίων που δικαιώνει υπερχρεωμένο καταναλωτή

Ακόμη μία δίκαιη απόφαση εξέδωσε το Μονομελές Πρωτοδικείο Χανίων μετά από προσφυγή καταναλωτή και διαδικασία που ακολουθήθηκε από το Τοπικό Παράρτημα της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας στα Χανιά, με τη συμβολή της συνεργαζόμενης με το Παράρτημα δικηγόρου.

Ο εν λόγω καταναλωτής μετά από τροχαίο ατύχημα το 2007, έμεινε τετραπληγικός και στη συνέχεια προσέφυγε στο Δικαστήριο κατά του υπαίτιου του ατυχήματος και της ασφαλιστικής του εταιρείας. Η τελεσίδικη απόφαση του Εφετείου του επιδίκασε  το ποσό των 104.083,68 ευρώ και δημοσιεύτηκε το έτος 2013. Ωστόσο, ο καταναλωτής είχε μεγάλες οφειλές σε Τράπεζα. Αμέσως μετά τη δημοσίευση της απόφασης που του επιδίκαζε το χρηματικό ποσό και πριν την καθαρογραφή της, ήτοι πριν προλάβει ο καταναλωτής να εισπράξει το επιδικασθέν ποσό των 104.083,68 ευρώ, η Τράπεζα προέβη σε κατάσχεση του εν λόγω ποσού εις χείρας τρίτου, δηλαδή εις χείρας της ασφαλιστικής.

Ο καταναλωτής, δεν είχε προλάβει να εισέλθει στο νόμο περί υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και δεν είχε ουδεμία προστασία. Απευθυνόμενος στο Τοπικό Παράρτημα Χανίων της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας και με μόνη τη δυνατότητα υπαγωγής του στο νόμο περί υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων, κατάφερε μέσω της δικαστικής οδού, να αναστείλει την κατάσχεση των χρημάτων. Συγκεκριμένα, η δικαστής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χανίων, εξέδωσε προσωρινή διαταγή σύμφωνα με την οποία απαγόρευε στην ασφαλιστική εταιρεία να καταβάλλει στην Τράπεζα οποιοδήποτε χρηματικό ποσό, δεχόμενη τους ισχυρισμούς του καταναλωτή, ότι πληροί τις προϋποθέσεις και αναμένεται να εισαχθεί στο νόμο περί υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων.