Του Κυρίου ΔΕΗθώμεν για τους Καταναλωτές Ηλεκτρικού Ρεύματος

Μια ακόμα (…τι άλλο;) αύξηση καλούμαστε να πληρώσουμε οι καταναλωτές μέσα από τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος.

Συγκεκριμένα η ΡΑΕ με απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ, επέβαλλε  αύξηση επί του τέλους χρηματοδότησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων – ΕΤΜΕΑΡ).

Έτσι για μια μέση οικιακή κατανάλωση το τέλος από 9,53 € ανά μεγαβατώρα διαμορφώνεται στα 20,80 € ανά μεγαβατώρα, μια αύξηση δηλαδή της τάξης του 118%!!

Η νομιμότητα επιβολής του συγκεκριμένου τέλους θα πρέπει να ελεγχθεί και σε κάθε περίπτωση είναι εξοργιστικό και κοινωνικά άδικο μια λάθος τιμολογιακή πολιτική που αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας να καλείται να πληρώνει το σύνολο της κοινωνίας.

Αυτό που μένει στο μέσο καταναλωτή είναι ότι, αντί οι ΑΠΕ να είναι μια οικονομική λύση οι οποίες ταυτόχρονα βελτιώνουν το περιβάλλον, εν τέλει μέσα από φορομπηχτικές πολιτικές, γίνονται αφορμή για νέα χαράτσια.