Το Αλφαβητάρι του Καταναλωτή

Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας (ΕΕΚΕ) στην προσπάθειά της να κωδικοποιήσει και να παρουσιάσει με τον απλούστερο δυνατό τρόπο τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των καταναλωτών δημιούργησε το Αλφαβητάρι του Καταναλωτή, ένα «καταναλωτικό λεξικό» για κάθε καταναλωτή.

Στην πρώτη αυτή έκδοση αναλύονται κατά αλφαβητική σειρά ζητήματα καθημερινότητας που αφορούν τους καταναλωτές, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και την υπάρχουσα νομολογία.

Το Αλφαβητάρι του Καταναλωτή έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα  της ΕΕΚΕ www.eeke.gr ώστε να μπορεί να ανατρέξει σε αυτό κάθε καταναλωτής ώστε να λάβει βασικές πληροφορίες για τις καθημερινές του συναλλαγές.

Πέραν της ως άνω πληροφόρησης, η ΕΕΚΕ καλεί τους καταναλωτές που αντιμετωπίζουν οποιοδήποτε καταναλωτικό πρόβλημα ή πρόβλημα εξυπηρέτησης τραπεζικών δανείων οπουδήποτε στην Ελλάδα, να απευθύνονται στην Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, Ιουλιανού 28, 6ος όροφος, τηλ. 210-8817730, φαξ: 210-8817784, e-mail: info@eeke.gr