Φράουλες και Αίμα…!

Τα επαίσχυντα και επονείδιστα γεγονότα της Μανωλάδας, ανοίγουν για μια ακόμα φορά το ζήτημα των συνθηκών και των όρων εργασίας στα σημεία παραγωγής.

Εμείς οι καταναλωτές δεν πρέπει να δείχνουμε ενδιαφέρον μόνο για τις χαμηλότερες   τιμές.

Σημαντικές πληροφορίες που πρέπει να γνωρίζουμε οι καταναλωτές είναι και αυτές    που αφορούν στην «ηθική» στους τόπους παραγωγής των προϊόντων ή της παροχής των υπηρεσιών.

Δεν μπορούν να μας αφήνουν αδιάφορους η παιδική εργασία, η μαύρη, η ανασφάλιστη και η απλήρωτη (περίπτωση Μανωλάδας και όχι μόνο) εργασία, η μη θεσμικά και νομικά κατοχυρωμένη εργασία.

Ιδιαίτερα στις συνθήκες κρίσης όπου όπως αποδεικνύεται από την καθημερινότητα, τα φαινόμενα αυτά εντείνονται, οι καταναλωτές οφείλουμε να απομονώνουμε μέσα από την καταναλωτική μας συμπεριφορά εργασιακές συνθήκες σκλαβοπάζαρου και μεσαίωνα.

Η Ένωση μας, η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, με ιδιαίτερη ευαισθησία στα εργασιακά ζητήματα, απαιτούμε:

  1. τον έλεγχο και την τήρηση της νομοθεσίας στους χώρους εργασίας, ανεξάρτητα από τομέα απασχόλησης.
  2. τον σεβασμό, την εφαρμογή και την τήρηση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.
  3. την πάταξη, της με κάθε τρόπο, παράνομης εργασίας.
  4. την αναγραφή σε ετικέτες σήμανσης, πληροφοριών που να αφορούν εκτός από την τιμή και την σύνθεση των προϊόντων, το αν τα προϊόντα έχουν παραχθεί με σεβασμό στα εργασιακά δικαιώματα και το περιβάλλον.

Ιδιαίτερα στο τρέχον ζήτημα της Μανωλάδας και της παραγωγής φράουλας στην περιοχή, οι καταναλωτές οφείλουμε με την καταναλωτική μας συμπεριφορά να στείλουμε το δικό μας μήνυμα προς τους παραγωγούς εκείνους που θυσιάζουν στο βωμό του κέρδους εργασιακά αλλά και ανθρώπινα δικαιώματα.