Όταν οι Αριθμοί Ευημερούν, οι Άνθρωποι Δυστυχούν!

Το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων εξέδωσε πρόσφατα έρευνα για την εξέλιξη των τιμών το 2012 και θριαμβολογώντας μας πληροφόρησε ότι «η Ελληνική αγορά γίνεται φθηνότερη».

Βέβαια τα στοιχεία δεν προσφέρονται για θριάμβους, αφού προκύπτει ότι ο Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή σε ετήσια βάση (Δεκέμβριος 2011 – Δεκέμβριος 2012) σημείωσε αύξηση 0,8%, αν και σε πολλές κατηγορίες του εγχώριου Δ.Τ.Κ. υπήρξε μείωση (οριακή).

Η έρευνα όμως δεν μας πληροφορεί – και μάλλον σκόπιμα – για το πώς έχει διαμορφωθεί η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων καταναλωτών, για το μειωμένο εισόδημά μας και το τι μπορούμε πλέον να αγοράζουμε με το εισόδημα αυτό.

Από μια τέτοια σύγκριση θα αντιληφθούμε ότι αποπληθωρίζονται μόνο και μόνιμα οι μισθοί, τα ημερομίσθια και οι συντάξεις σε ποσοστό απόλυτα δυσανάλογο με τη μείωση τιμών σε κάποιες κατηγορίες προϊόντων.

Το αρμόδιο Υπουργείο μάλλον θέλει να μας παρουσιάσει μια εικονική μεν πολύ ευχάριστη δε πραγματικότητα!