Ποτέ την Κυριακή!

Η «παρέμβαση εκσυγχρονισμού» του Υπουργείου Ανάπτυξης και του Υπουργού κ. Χατζηδάκη σε σχέση με το άνοιγμα των καταστημάτων τις Κυριακές, είναι μια τρύπα στο νερό!

Δεν ξέρουμε αν το έχουν αντιληφθεί οι αρμόδιοι του Υπουργείου, αλλά η αγορά στενάζει και συρρικνώνεται από την έλλειψη ρευστότητας και τη δραματική μείωση της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών και όχι από το ωράριο των καταστημάτων τις Κυριακές. Με λίγα λόγια… χρόνο βρίσκουμε (οι καταναλωτές), λεφτά δεν έχουμε!

Εκτός αυτού, το άνοιγμα των καταστημάτων τις Κυριακές θα αποτελέσει παράγοντα έντασης της ακρίβειας, αφού το επιπλέον κόστος λειτουργίας τους θα μετακυλίεται στις τιμές πώλησης των προϊόντων.

Αρνητικός παράγοντας τέλος, ενδεχομένως θα είναι η ένταση στην καταπάτηση των εργασιακών δικαιωμάτων των εργαζομένων στα καταστήματα σε σχέση με τις αμοιβές και τις εβδομαδιαίες ώρες απασχόλησης τους.

Αναφορικά με τις περιόδους των εκπτώσεων, η επιλογή του Υπουργείου Ανάπτυξης δικαιώνει την πρόταση της Ένωσής μας την οποία εδώ και καιρό είχαμε καταθέσει, για περιόδους εκπτώσεων σε εποχές με αυξημένο αγοραστικό ενδιαφέρον λόγω εποχικής κάλυψης αναγκών των καταναλωτών, καθώς και για αύξηση των εκπτωτικών περιόδων προκειμένου να πέσουν οι τιμές προς όφελος των καταναλωτών αλλά και των εμπορικών επιχειρήσεων οι οποίες, λόγω της οικονομικής κρίσης και των συνεπειών της, βρίσκονται σε δυσμενέστατη θέση.