Κίνδυνος Ολιγοπωλιακής Τραπεζικής Αγοράς

Το τελευταίο διάστημα γινόμαστε θεατές και δέκτες πληροφοριών σύμφωνα με τις οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη σειρά εξαγορών, συγχωνεύσεων και ενοποιήσεων Τραπεζών.

Οι διαδικασίες αυτές ενδεχομένως να προσφέρουν όφελος σε τραπεζίτες και να ενδυναμώνουν τραπεζικά ιδρύματα.

Υπάρχουν όμως ταυτόχρονα ορατά και απτά αποτελέσματα όπως, μια σειρά Τραπεζών που ανήκαν στο δημόσιο τραπεζικό πυλώνα να περνούν σε ιδιωτικά συμφέροντα, χάνοντας έτσι τον παρεμβατικό-ρυθμιστικό τους ρόλο και από την άλλη να δημιουργείται ολιγοπωλιακή τραπεζική αγορά με ότι αυτό συνεπάγεται για τον ανταγωνισμό. Η ολιγοπωλιακή αυτή αγορά και ο αφανισμός του ανταγωνισμού θα έχει δυσάρεστες συνέπειες για τους καταναλωτές- αποταμιευτές-δανειολήπτες.

Κρούομε το κώδωνα του κινδύνου, για να μην ζήσουν οι καταναλωτές για μια ακόμα φορά συμπεριφορές καρτέλ, στον τραπεζικό τομέα αυτή τη φορά.