Εισοδηματική ενίσχυση μαθητών δημοτικού και γυμνασίου

Η ΕΕΚΕ χαιρετίζει τη χορήγηση εισοδηματικής ενίσχυσης 300,00€ που ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών για κάθε μαθητή της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας υποχρεωτικής εκπαίδευσης, για τις οικογένειες που το  ετήσιο εισόδημα είναι μικρότερο των 3.000,00€.

Η λήψη αυτού του μέτρου (Υπουργική Απόφαση ΑΔΑ: Β41ΧΗ-Ψ3Ρ/2204/Β/2012/31-07-2012) συμβάλλει στην εξάλειψη του απαράδεκτου φαινομένου της προσέλευσης νηστικών παιδιών στο σχολείο και της λιποθυμίας ορισμένων εξ αυτών κατά τη διάρκεια των μαθημάτων.

Επισημαίνεται ότι η ΕΕΚΕ, από την πρώτη στιγμή της συγκρότησής της επικέντρωσε το ενδιαφέρον της στο πεδίο της παιδικής κατανάλωσης. Τον Ιούνιο του 2010, η ΕΕΚΕ υπέβαλλε προς το Υπουργείο Παιδείας αίτημα για την εισαγωγή της Αγωγής του Καταναλωτή στα σχολεία ως αυτοτελούς μαθήματος.

Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2010-2011, διεξήγαγε μεγάλη δειγματοληπτική έρευνα για τις Καταναλωτικές συνήθειες των παιδιών σύμφωνα με τις απόψεις των γονέων και τα αποτελέσματά της παρουσιάστηκαν σε Ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στις 9 Μαρτίου 2011 στην Αθήνα.

Στις προτάσεις που προέκυψαν από την έρευνα περιλαμβανόταν, επίσης, και η εστίαση των μαθητών στο σχολείο. Η ΕΕΚΕ διατύπωσε το αίτημα αυτό προς το Υπουργείο Παιδείας και διεκδίκησε τη χορήγησε επιδόματος/κουπονιού προγεύματος εκεί όπου οι σχολικές υποδομές δεν επιτρέπουν την εστίαση των μαθητών στο σχολείο.

Ωστόσο η ΕΕΚΕ καλεί το Υπουργείο Οικονομικών να επανεξετάσει το όριο που έχει θέσει σχετικά με το οικογενειακό εισόδημα, το οποίο ορίζεται μικρότερο των  3.000,00 ευρώ. Το όριο εισοδήματος, είναι εξαιρετικά χαμηλό και αποκλείει ακόμη και την οικογένεια της οποίας το εισόδημα προέρχεται από έναν άνεργο γονέα, αφού το καθαρό μηνιαίο επίδομα ανεργίας ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων εξήντα (360) ευρώ προσαυξημένο κατά 10% για κάθε μέλος της οικογένειας και συνεπώς, το συνολικό ετήσιο εισόδημα ξεπερνά το όριο των 3.000,00 ευρώ. Η οικογένεια που συντηρείται από το επίδομα ανεργίας ενός γονέα, δεν χρήζει οικονομικής ενίσχυσης;

Η ΕΕΚΕ καλεί τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών υποχρεωτικής εκπαίδευσης που υπάγονται στις διατάξεις της σχετικής Υπουργικής Απόφασης να σπεύσουν να υποβάλλουν τις αιτήσεις λήψης της εισοδηματικής ενίσχυσης σύμφωνα με τα όσα ορίζονται σ’ αυτή. Καλεί, επίσης, τα Τοπικά Παραρτήματά της καθώς και τα μέλη της να διαχύσουν μαζικά και οργανωμένα αυτή την πληροφόρηση προς τους επωφελούμενους.