3 στα 4 ηλεκτρονικά καταστήματα δεν πληρούν τις προϋποθέσεις

Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, πραγματοποίησε τη μεγαλύτερης εμβέλειας δειγματοληπτική Έρευνα στο χώρο του Ηλεκτρονικού Εμπορίου, με τίτλο «Η Προστασία του Καταναλωτή στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο», χρησιμοποιώντας δείγμα 1000 ηλεκτρονικών καταστημάτων, με σκοπό να διαπιστωθεί εάν πληρούν τις βασικές προϋποθέσεις του Νόμου 2251/1994 περί Προστασίας του Καταναλωτή.

Τα ηλεκτρονικά καταστήματα που αποτέλεσαν το δείγμα της έρευνας, επιλέχθηκαν τυχαία και εκπροσωπούν 10 διαφορετικές κατηγορίες, κατανεμημένα ισάριθμα σε αυτές (100 ανά κατηγορία), ώστε τα συμπεράσματά να εξάγονται με μεγαλύτερη ασφάλεια και αντικειμενικότητα.

Πρόκειται για ιστοσελίδες ηλεκτρονικών καταστημάτων, των εξής κατηγοριών:

 1. Ένδυση-Υπόδηση
 2. Κοσμήματα
 3. Βρεφικά Είδη-Παιχνίδια
 4. Βιβλιοπωλεία
 5. Φαρμακεία
 6. Ηλεκτρονικά Είδη
 7. Έπιπλα-Διακόσμηση
 8. Είδη Άθλησης
 9. Ηλεκτρικές Συσκευές
 10. Είδη Υγιεινής- Επισκευής

Τα σημαντικότερα στατιστικά αποτελέσματα που προέκυψαν είναι τα εξής :

 • 3 στα 4 ηλεκτρονικά καταστήματα, δεν πληρούσαν τις βασικές προϋποθέσεις που θέτει ο Νόμος για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων του καταναλωτή.
 • 1 στα 2 ηλεκτρονικά καταστήματα, δεν πληροφορούσαν τον καταναλωτή για το δικαίωμα υπαναχώρησης, το οποίο έχει εκ του Νόμου, είτε παραλείποντας ολικά την αναφορά του, είτε παρέχοντας ενημέρωση η οποία δε συμφωνούσε με τα όσα ορίζει ο Νόμος.
 • Mόνο 1 στα 2 ηλεκτρονικά καταστήματα, περιλάμβανε όρους αντιμετώπισης της κατάστασης σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος, ενώ τα υπόλοιπα δε διέθεταν τέτοιους όρους ή απέκλιναν σημαντικά από τις απαιτήσεις του Νόμου.

Πιο συγκεκριμένα :

 • τα Βρεφικά Είδη-Παιχνίδια και τα Βιβλιοπωλεία, ήταν μη εναρμονισμένα με το Νόμο, σε ποσοστό 87% και 93% αντίστοιχα Είναι μάλιστα οι κατηγορίες που συγκέντρωσαν τα περισσότερα ηλεκτρονικά καταστήματα που χρήζουν βελτίωσης ή συμπλήρωσης των όρων τους
 • 7 στα 10 ηλεκτρονικά καταστήματα της κατηγορίας Είδη Άθλησης, δεν πληροφορούσαν τον καταναλωτή για το δικαίωμα υπαναχώρησης που έχει από το Νόμο, ή τον πληροφορούσαν ανεπαρκώς
 • 6 στα 10 ηλεκτρονικά καταστήματα της κατηγορίας Έπιπλα-Διακόσμηση, δεν περιλάμβαναν όρους εξυπηρέτησης καταναλωτή σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος ή οι όροι τους περιόριζαν υπέρμετρα την ευθύνη του πωλητή

Στο 2ο και τελευταίο στάδιο της Έρευνας πραγματοποιήθηκε επικοινωνία με τους ιδιοκτήτες και υπεύθυνους των ιστοσελίδων ηλεκτρονικών καταστημάτων, οι οποίες δεν ήταν σύμφωνες με τις προϋποθέσεις του Νόμου. Η ΕΕΚΕ, προέβη σε εκ νέου εξέταση των ιστοσελίδων, με στόχο να εντοπίσει πόσες από αυτές πραγματοποίησαν τις βελτιώσεις και συμπληρώσεις οι οποίες προτάθηκαν.

Το θετικό αποτέλεσμα, εστιάζεται στο γεγονός ότι μετά τα ευρήματα της Έρευνας, το 36,5 % των ηλεκτρονικών επιχειρήσεων (από τις 772 μη εναρμονισμένες με το Νόμο), μετά την προτροπή της ΕΕΚΕ, προέβη στις προτεινόμενες βελτιώσεις και σήμερα το ποσοστό των σύμφωνων με το Νόμο ηλεκτρονικών καταστημάτων αγγίζει το 51% αντί του 23% που αρχικά εντοπίστηκε, στο συνολικό δείγμα των 1000 που εξετάστηκε».

Διαβάστε αναλυτικά την έρευνα