Όχι άλλες διαπιστώσεις…!

Τα αποτελέσματα και οι διαπιστώσεις της έρευνας του Παρατηρητηρίου Τιμών του Υπουργείου Ανάπτυξης, είναι σα να φωνάζει κάποιος άρρωστος τον γιατρό, εκείνος να του κάνει τη διάγνωση χωρίς όμως να του δίνει τη θεραπεία.

Οι καταναλωτές τη γνωρίζουμε καλά την ακρίβεια!

Αυτό που θέλουμε να δούμε από το Υπουργείο είναι πολιτικές αντιμετώπισής της. Απαιτείται μόνο η πολιτική βούληση για να εφαρμοσθούν:

  1. Αναγραφή στο ράφι της τιμής παραγωγού και της τελικής τιμής πώλησης.
  2. Αναγραφή της τιμής προϊόντος στο ράφι, με και χωρίς το Φ.Π.Α.
  3. Ενοποίηση των ελεγκτικών μηχανισμών της αγοράς, κάτω από ενιαίο φορέα. Συμμετοχή στον ελεγκτικό μηχανισμό και εκπροσώπων των Ενώσεων Καταναλωτών.
  4. Αυστηροποίηση των ποινών σε θέματα ανταγωνισμού, όπως για τις αθέμιτες συμπράξεις, την καταχρηστική εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης, την εφαρμογή προκαθορισμένων τιμών μεταπώλησης, πρακτική ληστρικής τιμολόγησης, δεσμευτικές συμφωνίες.
  5. Συμμετοχή μέσω εκπροσώπου των Ενώσεων Καταναλωτών στην Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Η αγορά δεν αυτό-ρυθμίζεται, η αγορά ρυθμίζεται ειδικά όταν σε συνθήκες κρίσης κερδοσκοπεί αυθαιρετώντας!