Δικαίωση Υπερχρεωμένου Αυτοαπασχολούμενου

Με την συνδρομή και την καθοδήγηση της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας του Παραρτήματος Θεσσαλονίκης, αυτοαπασχολούμενος υπερχρεωμένος, αν και δεν εντάσσεται στις διατάξεις του νόμου για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, κέρδισε ασφαλιστικά μέτρα τα οποία είχε κινήσει Τράπεζα εναντίον του.

Συγκεκριμένα, το Δικαστήριο έκανε δεκτούς τους λόγους του υπερχρεωμένου αυτοαπασχολούμενου τους οποίους είχε καταθέσει μέσω του δικηγόρου του Παραρτήματος της Ε.Ε.Κ.Ε. στη Θεσσαλονίκη, απορρίπτοντας ταυτόχρονα τους ισχυρισμούς της Τράπεζας.

Η δικαίωση αυτή, βάζει ένα ακόμα φρένο στις παράλογες απαιτήσεις των Τραπεζών από τους δανειολήπτες οι οποίοι λόγω της οικονομικής κρίσης, δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους και ζητούν ρύθμιση των χρεών – οφειλών τους.

Αποδεικνύει τέλος ότι, η συλλογικότητα και η οργάνωση των καταναλωτών σε υπεύθυνες και αποτελεσματικές Ενώσεις Καταναλωτών μπορούν να δημιουργήσουν ένα ισχυρό Καταναλωτικό Κίνημα που θα διεκδικεί και θα κατοχυρώνει τα δικαιώματα τους.