Και Δεύτερη Επιτυχία με Εξωδικαστικό Συμβιβασμό Υπερχρεωμένου Δανειολήπτη

Η Ένωσή μας πέτυχε και δεύτερο εξωδικαστικό συμβιβασμό σε όφελος υπερχρεωμένου δανειολήπτη με Τράπεζα.

Τονίζουμε τον όρο εξωδικαστικό, γιατί ο συμβιβασμός αυτός έχει ιδιαίτερη αξία, αφού ο καταναλωτής μπορεί με τη βοήθεια και τη μεθόδευση των Ενώσεων Καταναλωτών και εν προκειμένω της Ε.Ε.Κ.Ε. και με βάση τις δυνατότητες που παρέχει ο νόμος, χωρίς έξοδα και παραστάσεις σε δικαστήρια, να πετυχαίνει ευνοϊκότερους όρους σε δάνεια, εφόσον ο δανειολήπτης αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα και μείωση των εισοδημάτων του.

Ο δεύτερος αυτός επιτυχής συμβιβασμός αφορά μείωση του επιτοκίου καταναλωτικού δανείου και ο συμβιβασμός έγινε την ALPHA BANK.