Φοροκάρτα και Ασάφειες…!

Ξεκίνησε από τη Δευτέρα 3 Οκτώβρη η δωρεάν σταδιακή διάθεση της φοροκάρτας από οποιοδήποτε υποκατάστημα των Τραπεζών που συνεργάζονται με το Υπουργείο Οικονομικών.

Η φοροκάρτα αποτελεί μια ακόμα προσπάθεια για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής, παρ’ όλα αυτά η εφαρμογή της ξεκίνησε με ελλιπή πληροφόρηση τόσο των καταναλωτών, όσο όμως και του επιχειρηματικού κόσμου.

Η φοροκάρτα, ή πιο επίσημα η Κάρτα Αποδείξεων είναι μια προσωπική κάρτα συλλογής αποδείξεων αγορών και η οποία δίνει τη δυνατότητα στον καταναλωτή – φορολογούμενο να υποβάλλει στο Υπουργείο Οικονομικών αυτόματα τις αποδείξεις λιανικής πώλησης και παροχής υπηρεσιών.

Η Κάρτα Αποδείξεων:

  • Είναι ανώνυμη,
  • Δεν αποτελεί τραπεζικό προϊόν
  • ΔΕΝ είναι υποχρεωτική αλλά ούτε και η χρήση της είναι υποχρεωτική
  • Διευκολύνει απαλλάσσοντας τον καταναλωτή από την υποχρέωση συλλογής και καταμέτρησης αποδείξεων, προκειμένου αυτές να υποβληθούν με την φορολογική δήλωση κάθε έτους.

Κάθε Κάρτα Αποδείξεων διαθέτει ένα μοναδικό αριθμό. Ο κάτοχος ενεργοποιεί την κάρτα συνδέοντας το μοναδικό αυτό αριθμό της με το Α.Φ.Μ. του, με τους παρακάτω τρόπους:

  • Με την αποστολή SMS μέσω κινητού στο 54053 γράφοντας: ΑΦΜ κενό 10ψήφιος αριθμός της Κάρτας Αποδείξεων.
  • Μέσω της ιστοσελίδας http://link.minfin.gr/karta

Η Κάρτα Αποδείξεων μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιοδήποτε κατάστημα το οποίο διαθέτει συσκευή αποδοχής Πιστωτικών – Χρεωστικών Καρτών. Η συναλλαγή καταγράφεται αυτόματα και αποστέλλονται στην Γ.Γ.Π.Σ όλα τα στοιχεία της συναλλαγής ενώ ο καταναλωτής παραλαμβάνει και την απόδειξη της συναλλαγής ως επιβεβαίωση. Ο φορολογούμενος έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί τις συναλλαγές που κατέγραψε στη «μερίδα» του (στον Α.Φ.Μ. του), μέσω της ειδικής εφαρμογής στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Π.Σ.

Ωστόσο, αδιευκρίνιστα παραμένουν πολλά σημεία για την πλήρη εφαρμογή της κάρτας, όπως για παράδειγμα, πως θα καταγράφονται οι συναλλαγές σε καταστήματα που δεν διαθέτουν Συσκευές Αποδοχής Πιστωτικών Καρτών (περίπτερα, mini market, υπηρεσίες delivery, διάφορες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών κλπ).

Προκειμένου λοιπόν η Κάρτα Αποδείξεων να μην αποτελέσει ένα ακόμα «μετέωρο βήμα» αλλά να είναι ένα χρήσιμο «εργαλείο» πάταξης της φοροδιαφυγής, το Υπουργείο Οικονομικών οφείλει να ενημερώσει άμεσα καταναλωτές και προμηθευτές και να δώσει τις απαιτούμενες διευκρινήσεις που αφορούν τη χρήση και τη χρησιμότητά της.

Βεβαίως, η κάρτα υποχρεώνει τα μικρά σημεία πώλησης να εισάγουν συσκευές αποδοχής πιστωτικών-χρεωστικών καρτών η οποία συνεπάγεται, βεβαίως, κόστος.

Το κόστος αυτό δεν πρέπει να αναληφθεί από τους προμηθευτές και πολύ περισσότερο από τους καταναλωτές αλλά από το ίδιο το Ελληνικό Δημόσιο.

Επίσης, η χρήση της κάρτας θα δυσκολέψει τη διενέργεια μικρών συναλλαγών τις οποίες και θα ωθήσει στα μεσαία και τα μεγάλα σημεία πώλησης.

Θέλουμε να πιστεύουμε ότι το Υπουργείο Οικονομικών επιθυμεί πραγματικά να ελέγξει την φοροδιαφυγή ή να μεταφέρει έσοδα από τα μικρά στα μεσαία και μεγάλα καταστήματα λιανικών πωλήσεων.