Παιδικές Διαφημίσεις

Σύμφωνα με καταγγελίες καταναλωτών – τηλεθεατών, καταγγελίες οι οποίες υποβλήθηκαν στην ένωσή μας, τηλεοπτικοί σταθμοί πανελλήνιας εμβέλειας μετέδωσαν διαφημιστικά μηνύματα, τα οποία αφορούν παιδικά παιχνίδια, σε απαγορευμένη κατά το νόμο ζώνη ωρών.

Επειδή το ως άνω γεγονός αποτελεί παράβαση του νόμου περί Προστασίας Καταναλωτών 2251/1994, άρθρο 9, παρ.6, με σχετική επιστολή μας στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, ζητήσαμε τη διερεύνηση της ορθότητας των καταγγελιών και την επιβολή των προβλεπόμενων κατά το νόμο ποινών.

Για την ενημέρωση σας, σύμφωνα με το προαναφερόμενο άρθρο απαγορεύεται στους τηλεοπτικούς σταθμούς η μετάδοση διαφημίσεων παιδικών παιχνιδιών από ώρα 07:00 μέχρι και ώρα 22:00 κάθε ημέρας.