Νέα Λεηλασία στα Νοικοκυριά

Η εφαρμογή ενιαίου συντελεστή ΦΠΑ και η μετάταξη από το 13% στο 23%, σε εκατοντάδες προϊόντα πλατιάς – λαϊκής κατανάλωσης όπως είναι τα τρόφιμα, φέρνει καίριο χτύπημα στα εισοδήματα των ελληνικών νοικοκυριών, τα οποία έχουν ήδη πληγεί από άλλες δύο αυξήσεις ΦΠΑ κατά το προηγούμενο έτος.

Ήδη με τις προηγούμενες αυξήσεις, οι καταναλωτές αναγκάστηκαν να περιοριστούν στις αγορές των εντελώς απαραίτητων αγαθών, υποβαθμίζοντας δραματικά το βιοτικό τους επίπεδο και την ποιότητα ζωής τους, δεδομένου ότι ένα μεγάλο μέρος του εισοδήματος των νοικοκυριών πηγαίνει στα είδη καθημερινής χρήσης.

Εάν δε, υπαχθούν στο 23% (από το 13% που ισχύει σήμερα) και οι λογαριασμοί ΕΥΔΑΠ και ΔΕΗ, τότε χιλιάδες νοικοκυριά θα βρεθούν στα όρια της φτώχειας, καθώς, παράλληλα με την ακρίβεια στις τιμές των αγαθών και υπηρεσιών, η ανεργία αυξάνεται σε καθημερινή βάση και οι ελαστικές μορφές απασχόλησης δεν μπορούν να συγκεντρώσουν ένα εισόδημα που να δύναται να ανταποκριθεί στο σημερινό κόστος ζωής.

Ταυτόχρονα, ο κόσμος του εμπορίου, οι βιοτέχνες και οι διάφοροι επιτηδευματίες οδηγούνται στα λουκέτα με ότι αυτό συνεπάγεται για την απασχόληση, την ανάπτυξη και την προοπτική της χώρας.

Πόσο βάρος μπορεί ακόμη να αντέξει ο Έλληνας καταναλωτής, τη στιγμή που το εισόδημά του βάλλεται από τις αλλεπάλληλες μειώσεις τόσο σε επίπεδο παραγωγής όσο και σε επίπεδο κατανάλωσης;