17/05/2018: Παγκόσμια ημέρα Τηλεπικοινωνιών και Κοινωνίας της Πληροφορίας

Την προηγούμενη χρονιά, για τον εορτασμό της παγκόσμιας ημέρας  «Τηλεπικοινωνιών και Κοινωνίας της Πληροφορίας», οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών, ανακοίνωσαν προσφορές και σημαντικές εκπτώσεις στα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους.

Στον αντίποδα της πολιτικής αυτής, η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας επιλέγει την ημέρα αυτή, να επικεντρωθεί στην προστασία των καταναλωτών από πιθανούς κινδύνους και «παγίδες» που θα αντιμετωπίσουν κατά τις συναλλαγές τους. Αφορμή αποτέλεσε το μεγάλο ποσοστό καταγγελιών που έχουμε διαχειριστεί έως σήμερα και οι οποίες αφορούσαν εταιρείες τηλεπικοινωνιών.

Πιο συγκεκριμένα, η ΕΕΚΕ έχει δεχτεί δεκάδες τηλεφωνήματα και έχει διαχειριστεί πληθώρα καταγγελιών από καταναλωτές κατά εταιρειών τηλεπικοινωνιών, σχετικά με υπηρεσίες σταθερής-κινητής τηλεφωνίας και παροχής Internet. Συνηθέστερες περιπτώσεις, αφορούσαν παράτυπες χρεώσεις, παραπλανητικές πρακτικές και καταχρηστικούς όρους.

Σημειώνουμε πως η κατηγορία «Τηλεπικοινωνίες» συγκέντρωσε, για το έτος 2017, τις περισσότερες καταγγελίες καταναλωτών, αγγίζοντας το 30,4% επί του συνόλου των καταγγελιών, ξεπερνώντας ακόμα και τις καταγγελίες σχετικά με τραπεζικές συναλλαγές (21,4%).

Αξίζει να σημειωθεί ότι η πλειοψηφία των καταγγελιών που έχει διαχειριστεί η Ένωση, είχαν επιτυχή έκβαση. Με την παρέμβασή μας, οι εταιρείες διευθέτησαν τις διαφορές τους με τους καταναλωτές, πιστώνοντας ή επιστρέφοντας τα ανάλογα ποσά, που παρανόμως απαιτήθηκαν ή καταβλήθηκαν, απαλλάσσοντας τους από παράνομες και υπερβολικές δεσμεύσεις και μεταβάλλοντας, υπέρ των καταναλωτών, τους καταχρηστικούς όρους συμβάσεων.

Χαρακτηριστικές περιπτώσεις καταγγελιών, που επιλύθηκαν υπέρ των καταναλωτών, είναι οι εξής:

  • Καταναλωτής κατάφερε να υπαναχωρήσει από σύμβαση για παροχή υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας και Internet, την οποία είχε συνάψει τηλεφωνικά. Η εταιρεία απάλλαξε επίσης τον καταναλωτή από το ποσό των 189,50€, το οποίο απαιτούσε παρανόμως, ως τέλος πρόωρης διακοπής συμβολαίου.
  • Εταιρεία πίστωσε σε λογαριασμό καταναλωτή το ποσό των 393,15€, το οποίο απαιτούσε ως επιστροφή ποσού έκπτωσης στο μηνιαίο πάγιο που είχε χορηγηθεί, λόγω πρόωρης λύσης της συνεργασίας. Ο καταναλωτής ωστόσο, δεν έλαβε ποτέ γνώση των όρων της σύμβασης, επομένως ούτε και της διάρκεια ισχύος της Επιπρόσθετα, η εταιρεία δεν παρείχε τις υπηρεσίες της, όπως είχε συμφωνηθεί.
  • Εταιρεία απάλλαξε καταναλωτή από το ποσό των 331,07€ το οποίο απαιτούσε και αφορούσε σε κλήσεις οι οποίες εμφανίζονταν στην ανάλυση του λογαριασμού, αλλά ουδέποτε πραγματοποιήθηκαν.

Η προάσπιση των συμφερόντων των καταναλωτών και η τήρηση της αρχής των συναλλακτικών ηθών, είναι μακράν σημαντικότερα από προσφορές και εκπτώσεις.

Εφιστούμε  την προσοχή των καταναλωτών,  ώστε να είναι ιδιαιτέρως επιφυλακτικοί  και να μην πέφτουν «θύματα»  πιθανών αθέμιτων εμπορικών πρακτικών ή καταχρηστικών όρων.

Τέλος, θα θέλαμε να τονίσουμε πως οι παγκόσμιες ημέρες εορτάζονται με ουσιαστικές δράσεις και όχι με προωθητικές ενέργειες που σκοπό έχουν την κερδοφορία.