Παρέμβαση της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας προς τη Γ.Γ. Καταναλωτή για τις αυξήσεις στα επιτόκια των δανειακών συμβάσεων

Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας έχει ενημερωθεί από ικανό πλήθος μελών της ότι είναι αποδέκτες απανωτών και ιδιαίτερα έντονων καταγγελιών δανειοληπτών, σύμφωνα με τις οποίες καταγγελίες το τελευταίο διάστημα οι Τράπεζες προσαυξάνουν αναιτιολόγητα και αδικαιολόγητα επιτόκιο στις ισχύουσες δανειακές συμβάσεις που έχουν συνάψει.

Στην παρούσα δυσμενή οικονομική κατάσταση, με τον πληθωρισμό να απογειώνεται και την ανεργία να κορυφώνεται, οι δανειολήπτες προσπαθούν να επαναδιαπραγματευθούν τις υφιστάμενες δανειακές συμβάσεις τους με τις Τράπεζες για να εξυπηρετήσουν όπως καλύτερα μπορούν τις απορρέουσες υποχρεώσεις τους, οι τράπεζες επωφελούνται από τις δυσχέρειες των δανειοληπτών και επιβαρύνουν καταχρηστικά ακόμα περισσότερο τους καταναλωτές. Επιπλέον, οι Τράπεζες δεν εφαρμόζουν συστηματικά τις διατάξεις της κείμενης καταναλωτικής και πιστωτικής νομοθεσίας και αγνοούν επιδεικτικά τις υποδείξεις των Αρμόδιων Αρχών της Πολιτείας.

Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας ανακοινώνει ότι έκανε παρέμβαση προς τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή ώστε να θεσπιστεί νομοθετική ρύθμιση η οποία να απαγορεύει την αναπροσαρμογή των επιτοκίων των δανειακών συμβάσεων που έχουν συναφθεί με κυμαινόμενο επιτόκιο, σε ποσοστό μεγαλύτερο από την αύξηση του επιτοκίου αναφοράς (επιτόκιο ΕΚΤ, EURIBOR, κλπ).

Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας θεωρεί ότι οι δανείστριες τράπεζες δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούν τις όποιες αυξήσεις σημειώνονται στα επιτόκια αναφοράς των δανειακών συμβάσεων που συνάπτουν, ως ευκαιρία για την κερδοσκοπική πολλαπλάσια προσαύξηση των επιβαρύνσεων των πελατών τους.

Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, έχει κοινοποιήσει το αίτημα το οποίο υπέβαλε στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή και στις διοικήσεις όλων των τραπεζών που λειτουργούν στη χώρα μας.