Παραπλανητική Πρακτική Διαφημιζόμενης Τράπεζας

Με επιστολή της η Ενωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας προς τον Γενικό Γραμματέα Καταναλωτή, κύριο Δημήτρη Σπυράκο, στις 07 Απριλίου 2011, εξέφρασε την ανησυχία της για επίκαιρη διαφήμιση τραπέζης στην οποία προωθείται οικογενειακός αποταμιευτικός λογαριασμός. 

Στην αναφερόμενη διαφήμιση, η Ε.Ε.Κ.Ε., διαπίστωσε πρακτική της διαφημιζόμενης τράπεζας και του προϊόντος της, που παραπλανά ή ενδέχεται να παραπλανήσει το καταναλωτικό κοινό, διότι:

Αν και είναι αποταμιευτικός λογαριασμός, πουθενά δεν αναφέρεται το επιτόκιο κατάθεσης. Αντ’ αυτού, αναφέρονται στη διαφήμιση άλλες παροχές, όπως για παράδειγμα 20 € μηνιαίως για αγορές προϊόντων σε super market ή κλήρωση για 50 τυχερούς για αγορά δωρεάν βενζίνης αξίας 50 €, πουθενά όμως και σε αυτές τις προσφορές δεν αναφέρεται η διάρκεια ισχύος τους.

Εύλογα λοιπόν προκύπτει το ερώτημα, εάν καταναλωτές που πεισθούν και τοποθετήσουν τα χρήματα τους στον εν λόγω καταθετικό λογαριασμό θα έχουν δωρεάν αγορές από super market μέχρι του ποσού των 20 € για όλη τους τη ζωή εφόσον διατηρούν το λογαριασμό. Επισημαίνεται ότι, το βασικότερο ερώτημα που αφορά σε έναν αποταμιευτικό λογαριασμό, δηλαδή ποιό είναι το επιτόκιο, δεν απαντάτε πουθενά στη διαφήμιση αυτή.

Η Ενωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, εύλογα ζήτησε από τον κύριο Σπυράκο να παρέμβει με σκοπό την προστασία των καταναλωτών.